Erkin luontokuvia --- Erkki's Nature Photo Gallery

Kuvia Suomen luonnonvaraisista kasveista --- Photos of Finnish Wildflowers

Käsite luonnonvaraiset kasvit on hieman häilyvä. Yleisesti sillä tarkoitetaan kasveja, joihin aitojen luonnonkasvien lisäksi sisältyy kaikki vakiintuneet, villiytyneet viljelykasvit ja tavallisimmat satunnaistulokkaat, siis ihmisen tahallaan tai tahattomasti maahamme tuotuja kasvilajeja. Täsmällisemmin sanottuna olen mukaan ottanut lähinnä lajeja, jotka esitellään kirjoissa 'Retkeilykasvio' ja 'Suuri Pohjolan Kasvio'. Suomen kasvien lisäksi mukana on muutamia Norjassa ja Ruotsissa kuvattuja kasveja.

Huom! Kasvikuviani ei ole tarkastanut kukaan ammattilainen, vaan kyseessä on harrastelijan olettamukset kuvien ja nimien vastaavuudesta. Olen siis suuresti kiitollinen paitsi itseni, myös muiden sivuja käyttävien ystävieni puolesta, jos saan mahdollisista virheistä tai puutteista kriittistä palautetta.

Lajiluettelojen vaihtoehdot --- Browse the plants by

Tieteellinen nimi --- Scientific name Suomenkielinen nimi --- Finnish name Heimojen tieteellinen nimi --- Family/species name
"Retkeilykasvio " "Suuri Pohjolan Kasvio" Suomen 100 yleisintä kasvia

Muita luontokuvia --- Other Nature Photos

Muiden luontokohteiden kuin kasvien kuvien osalta en ole pyrkinytkään kovin suureen nimitystarkkuuteen, mutta olen kiitollinen, jos voitte korjata antamiani nimityksiä tai ratkaisemaan 'tuntematon'-alkuisia arvoituslajeja. Kuvia ei ole luetteloitu (toistaiseksi) kasvien tapaan, vaan kuvat ovat gallerioittain aakkosjärjestyksessä.

Nisäkkäitä --- Mammals Lintuja --- Birds Liskoja ja käärmeitä --- Reptiles
Perhosia --- Butterflies Sudenkorentoja --- Dragonflies Muita hyönteisiä --- Other Insects
Sieniä --- Fungi

Taustatietoa harrastuksesta ja sivustosta

Sivustoa päivitetty --- Site updated 20.6.2011 (50 uutta lajia ja 763 uutta kuvaa)

Lajisivujen levinneisyyskartastot ovat vuoden 2011 tasolle (Lähde ja linkki: Kasviatlas )
Retkeilykasvion lajiluettelo nyt täydellinen, mutta vielä osin tarkistamatta. Lutukassa ym. tehdyt korjaukset huomioitu.
Lajisivuille on päivitetty 20.6.2011 linkit Luontoportin erinomaisiin lajikuvauksiin.

Kommentit --- Comments --> Email: struthiopteris@yahoo.com

Huomauttaisin tavanomaista käytäntöä noudattaen, että katson omaavani kuviini normaalit tekijänoikeudet.